1) Saytımızda hər həftənin 6-cı günü Rezidentura Təməl fənlər və Klinik fənlər Ümumi sınaqları keçirilməkdədir. Məlumat:

https://www.tibbforum.com/viewtopic.php?p=3148#p3148

Növbəti sınaq tarixi: 25.06.2022

2) Sınaq saytımızda təməl və klinik fənlər üzrə aylıq limitsiz sınaqlar da mövcuddur. Ətraflı məlumat aşağıdakı linkdə:

https://www.tibbforum.com/viewtopic.php?p=3529#p3529

3) Bilavasitə ödəniş qaydası linki:

https://bit.ly/37YYHLX
Faydalı keçid:

Rezidentura II mərhələ teleqram qrupuna qoşulmaq üçün klikləyin

Qrup Klinik fənlər imtahanını tam əhatə edərək, sizə bu önəmli yolda maksimum dəstək olacaqdır.

Qrupun linkini dostlarınızla paylaşa bilərsiniz:

https://t.me/rkm2021y

Ganongun Tibbi Fiziologiyası - İmtahana hazırlıq və təkrar dərsliyi:Super endirim 🤩 48 yox, 35 AZN

🕙 Endirim üçün son: 47 saat 35 dəqiqə

🤞 Guyton kimi böyük kitabları deyil də, qısa konkret kitabları seçmək istəyənlər üçün əvəz olunmaz seçim

📜 501 səhifəlik dərslikdə, 7 bölmə, 39 başlıq şəklində normal insan fiziologiyası möhtəşəm illüstrasiyalar ilə əhatə olunmuşdur.

🤓 İmtahana hazırlıq və USMLE üçün əvəzsiz dərslik eyni zamanda nümunə testlər və onların izahları ilə zənginləşdirilmiş olaraq əzbərə yox məntiqə əsaslanan qavramanı təşviq edir.

🛒 Original, holoqramlı dərsliyi indi sifariş etmək üçün bu linkə klikləyin: SİFARİŞ ET
1) Saytımızda hər həftənin 6-cı günü olmaqla ümumi sınaqlar və limitsiz sınaqlar (təməl, klinik fənlər və tıpdil üzrə) mövcuddur. Məlumat:

https://www.tibbforum.com/viewtopic.php?p=4197#p4197

Növbəti sınaq günü: 06.11.2021

2) Saytımız sizə kitabların ən rahat və ucuz şəkildə çatdırılmasını təmin edir. Məlumat:

https://www.tibbforum.com/kitabalisi.php#target

3) Saytımız siz yanımızda olduqca, davam edəcəkdir. Dəstək üçün səhifədəki reklamlara klikləyə və donation edə bilərsiniz:

https://bit.ly/37YYHLX

4) Mütləq sayt qaydalarını oxuyun:

https://www.tibbforum.com/viewtopic.php?p=2025#p2025
Tibbforum olaraq online ingilis dili dərslərinə start veririk 😍 . Məlumat aşağıdakı keçiddə:

https://www.tibbforum.com/viewtopic.php?p=3247#p3247
19.06.2022 - Təməl fənlər imtahanı

 Baxış sayı: 5372

Cavab yaz
Kullanıcı avatarı
SysAdminstrator
Site Admin
Postlar: 2349
Qeydiyyat: 02 Dek 2019, 19:45
Məkan: ABŞ, Vaşinqton
Ad: Emil
Soyad: Ağayev
Əlaqə:

19 İyun 2022, 17:26

Rezidentura əsas teleqram qrupu: https://t.me/+eBMqgfZUHnEyZDIy
Rezidentura Klinik fənlər əsas teleqram qrupu: https://t.me/rkm2021y 
Qeyd: Səhifəni screenshot etmək qadağandır, sualları bölüşmək istədikdə səhifənin linkini paylaşa bilərsiniz.


Anatomiya

1. Kişi sidik kanalının ən dar hissəsi: Membranoz hissəsi
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Dizaltı-baldır kanalının ön divarını təşkil edir: Arxa qamış əzələsi
3. İkiqarıncıqlı və biz-dilaltı əzələnin innervasiyası hansı kəllə siniri vasitəsilə ilə həyata keçirilir: VII sinirlə
4. Bazu oynağı üçün xarakterikdir: Çoxoxlu oynaqdır, formaca kürəvidir

Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
5. Onurğanı açan, yana bükən və şaquli ox üzrə hərləndirən əzələ: Çoxbölgülü əzələ (mm.multifidi)
6. 6-8 aylıq dölün görmə orqanında baş verən dəyişikliklər: Şüşəyəbənzər cisimdən qanın sorulması
7. 

Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
8. Gicgahaltı çuxurun içəri divarını təşkil edir: 1 (qanadabənzər çıxıntının bayır səhifəsi)

Resim

9. Qarın aortasından ayrılmır: Gastrica sinistra (bu arteriya qarın kötüyündən ayrılır)
10. Yuxarı boş vena yuxarı sağda söykənir: Orta divar plevrasına
11. Yan mədəciyin ön buynuzunun ön divarını təşkil edir: Döyənək cisim şüalığı
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
12. Qaraciyərin sinusoid kapilyarları açılır: Mərkəzi venaya
13.  Magistral və səpgin şaxələnən damarlar üçün uyğunluğu müəyyən edin: Magistral - bazu,mil,bud arteriyası ; səpgin - qarın kötüyü, dalaq arteriyası

Histologiya

1. Şəkil: Gözün rəngini müəyyənləşdirən struktur: 3 (iris)

Resim

Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Hialin qığırdaq və elastik qığırdaq üçün uyğunluğu müəyyən edin: Hialin qığırdaq - Qalxanabənzər və üzük qığırdaq ; Elastik qığırdaq - qalan variantlar
3. Profaza üçün xarakterikdir: Nüvə örtüyü dağılır, xromosomlar kondensasiyaya uğrayır, nüvəcik yox olur
4. Ektodermadan inkişaf edən sinir borusu və sinir daraqları üçün uyğunluğu müəyyən edin: Sinir borusu - baş beyin, onurğa beyni, neyrohipofiz ; Sinir daraqları - kəllə sinirlərinin düyünləri, periferik qliyan hüceyrələri

5. Xüsusi burunda olmayan toxuma elementləri: Əzələ hüceyrəsi (Langerhans olur burada, bunlar xüsusi burun boşluğunun ixtisaslaşmış makrofaqlarıdır)
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
6. Boumen kapsulundan başlayaraq nefronun elementlərini ardıcıllıqla düzün: Proksimal qıvrım, proksimal düz, nazik borucuq, distal düz, distal qıvrım borucuqlar
7. Timusda Hassal cisimciyinin təşkilində hansı epitelioretikulyar hüceyrələr iştirak edir: VI tip

Mikrobiologiya

1. Kəskin bağırsaq infeksiyası törətməyən virusları seçin: Rubulavirus, Lissavirus
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Şəkil: Hansı törədici göstərilmişdir: Qonokokk

Resim

3. Göbələklərin cinsi sporlarına aiddir: Askospor, bazidospor
4. Bordatella üçün xarakterik olmayan xüsusiyyətlər: Hərəkətlidir, invaziya, bakteremiya
5.  Listeria üçün xarakterik patogen amillər: internalin, listeriolizin o

6. Streptococcus pyogenes tox+ geni: Skarlatina
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
7. Katg geni ilə kodlaşdırılan xüsusiyyət: İzoniazidə həssaslıq
8. Hüceyrə divarına təsir etmir: Azitromisin
9. Sepsisə səbəb olmayan törədici: Şigella
10. Herpesviruslar üçün xarakterik olmayan xüsusiyyətləri seçin: DNTli, qişasız
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
11. Dovşanın inkişafında vasitəçilik etdiyi, 3 günlük səpgi ilə xarakterik xəstəliyin törədicisi virus:  Rubivirus (məxmərək)
12. Alternativ yolla aktivləşmə zamanı komplimentin ilkin aktivləşən komponenti: C3 (hidrolizə məruz qalır)
13. İnsan orqanizminin normal mikroflorası üçün yanlışdır: Fakultativ floranın olması mütləqdir
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
14. Helikobakteriozun diaqnostikasında qeyri-invaziv metod: Nəfəsdə ureazanı yoxlamaq (respirator sınaq)
15. Urogenital infeksiya törətməyən xlamidiya trachomatis serovarı: C serovarı

Farmakologiya

1. Niasinin təsir xüsusiyyətləri: (hipotenziya və dibaetəleyhinə təsiri)
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Diklofenakın biotransformasiyasında iştirak edən ferment: CYP2C9
3. Hipertoniyadan əziyyət çəkən qadına celekoksib təyin olunub. Bu qadının anamnezində ola bilər: Xora xəstəliyi
4. Metotreksatın təsir mexanizmi: Dehidrofolreduktaza
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
5. Məsələnin cavabı: 10 (Gündə 5 dəfə, 2 mldən)
6. Epilepsiya əleyhinə təsir göstərən dərman maddələri və onların təsir mexanizmləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
7. Fluoksetinin əks təsirinə aid deyil: Tiramin sindromu
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
8. Trombistlərə aid olanları seçin:
9. Ağrının sinirlərə yayılmasını ləngidir: Enkefalin
10. Xloropiramid və qlibenklamid üçün uyğunluğu müəyyən edin: Qlibenklamid - şəkərli diabet, metabolik; 
Xlorpropamid - zəif sidik qovucu
11. Antiseptiklərə aid olanı seçin:
12. Antaqonisti olmayan kurareyəbənzər dərman maddəsi:

Biokimya

1. Xolesterindən əmələ gələnləri seçin:
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Kollagenin tərkibinə daxil olmayan aminturşular: triptofan, sistein
3. RNT üçün doğru mülahizə: SSA triplet
4. Argininindən əmələgələn aminturşu, çürümə məhsulu və onu zərərsizləşdirən ferment: Ornitin, putressin, dao (diaminoksidaza)
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
5. ATF-in yaranmasında iştirak edib ən çox miokard və qismən isə skelet əzələsində olan birləşmə: Süd turşusu
6. Uyğunluğu müəyyən edin: Renin - angiotenzinogeni angiotenzin 1ə çevirir, aminopeptidaza - bradikinin yaranmasında iştirak edir, karboksikatepsin: agiotenzin 1-i angiotenzin 2yə çevirir
7. Orot turşusu sintezində iştirak edir: Asparagin,qlutamin,pirimidin
8. Məsələnin cavabı: 7 (1 mol rafinoza (trisaxarid), 2 mol maltoza(disaxarid))

Patologiya

1. Hemolitik və mexaniki sarılığıa aid olanları seçin: Mexaniki - axoliya, steatoreya, hipovitaminoz K Hemolitik - hiperxoliya, sidikdə urobilinogen artır
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
2. Pollinozlardan fərqli olaraq pnevmonitlər üçün səciyyəvidir: III və IV tip allergik reaksiyalara aid olub, əsasən alveol divarı və interstisial toxumanın zədələnməsi ilə xarakterizə olunur
3. Hepatit B zamanı xarakterik mikroskopik görünüş: Büxnerin gecikmiş makrofaqal düyünlər, mumyalaşmış hüceyrə, tutqun hepatositlər
4. Səpgili yatalaq üçün xarakterikdir: Popov qranulomaları
5. Şəkildə hansı kəsik göstərilmişdir: Fişer kəsiyi

Resim
6. Humoral, hüceyrəvi və kombinə immunçatışmazlığa müvafiq gələn xəstəlikləri seçin: Humoral - Bruton, Vest ; Hüceyrə - Di-Corc, Mak-kyusik; Kombinə - Qlansman
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
7. Xemotaksis amilini seçin: C3a, C5a
8. Kollapsı hipertenziyadan fərqləndirir: Venoz təzyiqin azalması
9. Vikar hipertrofiya üçün xarakterikdir: Digər böyrəyin hipertrofiyası (birinci böyrək götürülmüşdür) 
10. Kuşinq xəstəliyində əsas mexanizm: Hipofizdə AKTH ifraz edən şiş
11. Bu xəstəlik üçün lipomatozlar xarakterikdir: Derkuma

Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
12. Miokard infarktı ölümün əsas səbəbi olan qadında xroniki xolesistit: Yanaşı xəstəlikdir
13. İlkin vərəm kompleksinin sağalma ardıcıllığı: ilkin ocaq, limfangit, limfadenit
14. Erkən zamanda doğuş həyata keçirmiş qadında endokardın altında zolaqlı və nöqtəşəkilli qansızmalar var. Baş verən dəyişiklik və onun səbəbi: Minakov ləkələri, posthemorragik anemiya

Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
15. Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı üçün uyğunluğu müəyyən edin: Xroniki - kardioskleroz, arterial təzyiq qalxır ; Kəskin - şok zamanı əmələ gəlir, epiteldə nekroz
16. Bu emfizema növündə cırılmış alveoldan üzə, boyuna hava sızır: Ara emfizema
17. İltihabəleyhinə təsir göstərən sitokinləri seçin: TGF-beta

18. Leffler endokarditi üçün xarakterik deyil: Tüklü ürək 
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
19. Hipokaslemiya və hiperkalsemiya üçün xarakterikdir: Hiperkalsemiya - nefrolitiaz, laxtalanma artır ; Hipokalsemiya - trusso simptomu, ürək döyüntülərinin zəifləməsi
20. Kvaşiokor sindromuna aiddir: zülal çatışmazlığı ilə müşayiət olunur, ödemlər, qırmızıya çalan dəri
21. Bədxassəli şiş üçün xarakterik deyildir: Kontakt ləngimə
22. Psevdoallergik Kvinke ödemi üçün xarakterikdir: bazofil və tosqun hüceyrələrinin qeyri-adekvat deqranulyasiyası, histaminin səviyyəsinin qanda çoxalması
23. Sol çiyinə irradiasiya edən gecə meydana çıxan ağrı: Prinsmetal stenokardiyası
24. Koaqulyasoyanın 1ci mərhələsi xarici mexanizmində iştirak edən laxtalanma amilləri: III amil (tromboplastin) və VII amil
25. Kəskin hepatit zamanı qanda artır: Albumin

Normal Fiziologiya

1. Qulaqcıq Natriuretik hormonuna aid olmayan xüsusiyyətləri seçin: Angiotenzin 2-nin təsirini stimulə edir
2. Şərti və şərtsiz refleksə aid olanları seçin: Şərtsiz: irsi, növə aiddir Şərti: müvəqqəti əlaqələr nəticəsində yaranır, qazanılmışdır, beyin qabığının iştirakı ilə baş verir
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
3. Vegetativ sinir sisteminə aid olmayan xüsusiyyətlərdir: Yüksək labilliyinin olması
4. Kimyəvi sinapsların xüsusiyyətləri hansılardır: Oyanmaların summasiyası
5. Oyanıcılığın artması bu faza üçün səciyyəvidir: Məhəlli potensial, mənfi iz potensialı
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
6. Mədənin turş möhtəviyyatı bağırsağa daxil olduqda qanda miqdarı artır: Sekretin
7. Parathormonun hiposekresiyası üçün xarakterikdir: Hiperfosfatemiya
8. Birincili aktiv daşınma ilə reabsorbsiya olunur: Na
9. Tropomiozin həssasdır: Aktin,troponin T
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
10. Görmə və eşitmə mərkəzləri: Görmə - ənsə, eşitmə - gicgah
11. Xolesterindən əmələ gələnləri seçin: cinsiyyət hormonları, öd turşuları
12. Hamiləlikdə ovulyasiya, lütein və follikulun yetişmə günləri: Follikul - 14 günə qədər, ovulyasiya - 14. gün, lütein - 15-28. günlər
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
13. Ağciyərlərin həyat tutumu 3500, dərin nəfəsalma və vermə 1500, tht 18, ölü sahə 150 ml olarsa, dəqiqəlik alveolyar ventilyasiya: 6300 ml
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)
14. Məqsədyönlü davranışı formalaşdırır: Təsirin beyin qabığına yayılması
15. Braun-sekar sindromunda proprioseptiv hissiyyatın pozulma səbəbi: Qoll və Burdax dəstəsi
Yalnız tibbforum.com saytından görüntüləyin, copycilərə dəstək olmayın)

Saytdakı materialların yüklənib WhatsappTelegram qruplarında paylaşılması qəti qadağandır!
Postun müəllifi : Emil Ağayev

İnstagram səhifəmiz : http://instagram.com/tibbforum

Facebook səhifəmiz : https://www.facebook.com/tibbforum/

Link:
Linki gizlət
Postun linkini götür
Kullanıcı avatarı
Dr Afiq
Postlar: 1
Qeydiyyat: 07 Apr 2022, 15:16
Ad: Afiq
Soyad: Mehtiyev
Əlaqə:

19 İyun 2022, 20:48

.

Link:
Linki gizlət
Postun linkini götür
Cavab yaz

Bu başlığı görüntüləmiş son 100 üzv:

Süleyman 98, jale.i.ova, Nail32, gulmkyl, karimbayli, Etibar98, Emrah, Lalalalocka1, Nini, Elnarə, James01, khavkah, dr.sattarov, 1703063, Behruz1, YusifNcf, Fira02, Turkan2019, Səyyad, Gulnur23, Dilshad, dr. ml_25, 35687, vaqiffn, Hərbi, Granat, Nazhrin, Doctor737, Ayten., Camila, iwish, Milana Abdullayeva, Sadiyat27, Excel, ElgunR, Əli, 12345678r, iBiSH, Terlan, Ruqi, İlahə2000, zinedka, Arzu_99, tural_ibo, Nika22, Zuleykha, narcissos, Neriman, Pirali, lailah, Natigoghlu, Khanna96, ealieevaa, 2019, gunchik5, Shovket1999, Alak13erov, Khtsh, aydan02, dr_axmedov, ayn_90, Püstə, Səmaa, SAMIR98, Lamiya___Gurbanova, EHMED123, 1703062, Dr!ThreeM³, Natiggg, Dr_Nahid_Bendi, Kəmalə Şirinova, Rufet Allahverdiyeva, Rövşən41, Hummetdr, Dr Afiq, nara.sdql, h_ova578, sahib95, Dr.Niko, Leman19, Drg, Aida, asya. mammadli_, Nilufer, ulviyye_, Nehrun, 1707049, dr.mammadli_z, JavahirHakimli, Demo, 18011097, vaho12, nika99, __slymanova__, Dr_khanaliyev, Camavinga25, fidan1, Veli123, Konul Sherbetova, hesen2001

 • Oxşar başlıqlar
  Cavablar
  Baxış sayı
  Sonuncu post

“Rezidentura Məlumat Bürosu” səhifəsinə qayıt

 • Məlumat
 • Online istifadəçilər

  Hal-hazırda bu forumu görüntüləyən istifadəçilər: Qeydiyyatdan keçmiş online istifadəçi yoxdur və 3 qonaq istifadəçi